Xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”. Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo.

Nguồn: ANTV
Đã xem:5356

Thư viện video khác