Vận dụng những bài học từ chiến thắng 30/4 trong công tác Công an hiện nay

Không chỉ gần dân, trọng dân, dựa vào nhân dân, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được vận dụng sáng tạo và hiệu quả trong tất cả các mặt công tác của lực lượng công an. Điều này một lần nữa được khẳng định trong chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Nguồn: ANTV
Đã xem:5273

Thư viện video khác