Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý ATGT

Có nhiều tiềm năng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT ở nước ta. Hiện tại việc triển khai đang được áp dụng như thế nào? Vì sao việc ứng dụng vẫn còn những hạn chế? Các chuyên gia và cơ quan chức năng đánh giá ra sao?

Nguồn: ANTV
Đã xem:4148

Thư viện video khác