Trau dồi ngoại ngữ cho nguồn nhân lực trẻ CAND

(ANTV) - Kỷ nguyên 4.0, bên cạnh những mối đe dọa an ninh truyền thống là những thách thức an ninh phi truyền thống. Tội phạm biến đổi khôn lường, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng. Những diễn biến này đòi hỏi nguồn nhân lực CAND phải thực sự bản lĩnh, không chỉ tinh thông nghiệp vụ, mà còn phải trang bị đầy đủ kỹ năng, làm chủ công nghệ và thông thạo ngoại ngữ. Đó chính là chìa khóa để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn trong bối cảnh mới.

Nguồn: ANTV
Đã xem:2243

Thư viện video khác