Tiên phong, gương mẫu

(ANTV) - Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo cả về kinh tế - xã hội và an ninh chính trị.

Nguồn: ANTV
Đã xem:6817

Thư viện video khác