Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Học viện CSND

"Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Học viện theo tiêu chuẩn quốc gia và tiệm cận từng bước với mức chuẩn của các nước phát triển trong khu vực. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, học tập, quản lí, điều hành, đảm bảo tính hệ thống, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện thông minh". Là một trong những nội dung trọng tâm được Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân, được tổ chức vào sáng ngày 10/10 tại Hà Nội.

Nguồn: ANTV
Đã xem:8991

Thư viện video khác