Nhân dân là cội nguồn sức mạnh của Công an nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đầu tiên dày công xây dựng tổ chức bộ máy CAND. Quan tâm chăm lo, giáo dục và rèn luyện lực lượng công an nhân dân, Người đã có những lời chỉ dạy cụ thể, sâu sắc. Đó cũng chính là động lực, là kim chỉ nam để lực lượng CAND làm tròn sứ mệnh là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nguồn: ANTV
Đã xem:3944

Thư viện video khác