Hội khóa D10: Tôi rèn bản lĩnh người Công an nhân dân

Trải qua gian nan, thử thách, nhiều thế hệ sinh viên Đại học Cảnh sát nhân dân nay là Học viện Cảnh sát nhân dân, dù đang công tác trong Công an hay lĩnh vực khác vẫn luôn giữ được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh của người sĩ quan công an, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống yên hạnh phúc của nhân dân.

Nguồn: ANTV
Đã xem:5480

Thư viện video khác