Hiệu quả chủ trương “tăng cường cơ sở”

Trong năm 2019, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Và một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác công an, đó chính là việc thực hiện và triển khai chủ trương đưa Công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh Công an xã. Đến nay, cả nước đã bố trí 10.250 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 3.455 xã, thị trấn...

Nguồn: ANTV
Đã xem:3967

Thư viện video khác