Giải phóng miền Nam và bài học dựng nước đi đôi với giữ nước

(ANTV) - Chiến tranh dù đã lùi xa, nhưng những chiến công oanh liệt và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng công an trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ không bao giờ phai, mãi tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của Ðảng, của dân tộc và của CAND Việt Nam anh hùng.

Nguồn: ANTV
Đã xem:1314

Thư viện video khác