Trang chủTự hào Học viện CSNDTruyền thống Anh hùng

Học viện Cảnh sát nhân dân - Truyền thống và Đổi mới - Kỳ cuối: Để trở thành trường Đại học trọng điểm

Tuy nhiên một thực tế cần phải nghiêm khắc nhìn nhận sau 5 năm đào tạo, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân và các Học viện, Trường đại học Công an ra trường chưa phải là những người giỏi nhất so với nhiều trường bạn trong nước. Bộ trưởng Lê Hồng Anh và nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã nhiều lần đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học, v.v… của học viên Công an nhân dân còn yếu và khiêm tốn. Việt Nam là nước lớn thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia nhưng các Học viện, Nhà trường Công an chúng ta còn tụt hậu nhiều so với các nước trong khu vực. Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Khoa học và giáo dục Trật tự xã hội, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã nhấn mạnh để tạo chuyển biến trong giáo dục đào tạo, Học viện Cảnh sát nhân dân cần phải tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng môi trường sư phạm, môi trường văn hóa - giáo dục lành mạnh trong Học viện; Đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước cho đội ngũ giảng viên kết hợp với áp dụng những phương pháp giảng dạy mới trong đó có đào tạo theo học chế tín chỉ; Nâng cao trình độ của học viên về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, võ thuật, v.v…. Có như vậy chúng ta mới có thể thực hiện được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 63 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Công an toàn quóc lần thứ 64 về các yêu cầu của người cán bộ Công an trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Để xây dựng các “đầu tàu”, tập trung nguồn nhân lực, vật lực trong hệ thống giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo nước ta và Ngành An ninh, Cảnh sát các nước đều thành lập các đại học trọng điểm quốc gia. Đây là những nhà trường đại học đứng hàng đầu quốc gia hoặc đứng hàng đầu các Học viện, Nhà trường An ninh, Cảnh sát trong quốc gia. Các nhà trường này có cơ cấu tổ chức, cách thức quản lý và phương thức đào tạo, chương trình đào tạo riêng.

Về tổ chức, bộ máy các trường trọng điểm ngoài các Khoa, Bộ môn như các trường khác thường thành lập các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu – sản xuất trực thuộc. Có nhiều mô hình tổ chức các Trung tâm nghiên cứu - sản xuất như Trung tâm trực thuộc các Trường đại học, Học viện và Trung tâm trực thuộc các Khoa. Như trực thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân có Viện đào tạo sau đại học, trực thuộc Học viện Tài chính có Viện Nghiên cứu tài chính; trực thuộc Học viện Chính trị Quân sự có Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự; trực thuộc Học viện Quốc phòng có Viện Nghiên cứu Khoa học nghệ thuật quân sự, trực thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự có 11 Trung tâm và 2 Công ty trực thuộc Học viện và nhiều Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Khoa.

Các trường trọng điểm còn được tập trung một đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao. Thường các Nhà trường này được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo giảng viên cho các Học viện, nhà trường khác cùng hệ ngành. Theo Đề án của Chính phủ, đến năm 2020 đội ngũ giảng viên của các đại học trọng điểm quốc gia phải có trình độ tiến sỹ từ 70% tổng số giảng viên trở lên.

Với 15 trường đại học trọng điểm quốc gia hiện nay, Chính phủ và Bộ Giáo dục và đào tạo đã phân cấp quản lý nhiều khâu như: Trường được tự in và cấp bằng tiến sỹ, được quyền quyết định chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định ban hành ngành đào tạo mới, Hiệu trưởng được quyền đề bạt, bổ nhiệm Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, được toàn quyền tuyển giáo viên, được chủ động mời và tiếp nhận giảng viên, sinh viên nước ngoài đến học, v.v...

Các nhà trường trọng điểm quốc gia được ưu tiên đầu tư tài chính nên có cơ sở vật chất tốt nhất trong hệ thống các Nhà trường. Các trường này được quyền tự chủ tài chính, được vay vốn ưu đãi để phục vụ công tác giáo dục và đào tạo kể cả vay nguồn vốn ODA để phát triển giáo dục. Hiện nay Bộ Giáo dục và đào tạo đã và đang thí điểm giao Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tự quyết định lương trả cho cán bộ, giảng viên.

Các trường đại học trọng điểm được đầu tư xây dựng các Thư viện hiện đại. Như Đại học Đà Nẵng có 2 nhà Trung tâm thư viện đạt chuẩn quốc tế trị giá 4 triệu USD và 2,5 triệu USD; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thư viện được đầu tư xây dựng 250 tỷ đồng; Đại học Quốc gia Hà Nội có thư viện được đầu tư xây dựng và trang bị hơn 80 tỷ đồng; Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội có Thư viện rộng hơn 12.000 m2 diện tích sàn trị giá hơn 70 tỷ đồng, v.v...

Các trường ngoài Tạp chí khoa học phát hành bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài còn được thành lập Nhà xuất bản riêng như các Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội v.v....

Các trường trọng điểm còn được giao quyền tự quyết định quan hệ quốc tế. Hiệu trưởng được quyền quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài; quyết định liên kết đào tạo hệ đại học và sau đại học với các trường đại học trong và ngoài nước.

Với các cơ chế tổ chức, quản lý, tài chính mở như trên nên các Nhà trường trọng điểm ở nước ta phát triển rất nhanh. Cơ sở vật chất tốt hơn các trường khác. Các trường cũng dễ tuyển dụng được đội ngũ các giảng viên tốt. Vì vậy chất lượng đào tạo cũng tốt hơn và thông thường tốt nhất quốc gia hoặc tốt nhất trong hệ thống các Nhà trường an ninh, Cảnh sát quốc gia.

Ở nước ta hiện nay có 15 cơ sở đào tạo được chọn xây dựng thành đại học trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch Chính phủ sẽ xây dựng 20 trường đại học trọng điểm quốc gia có trình độ đào tạo và nghiên cứu tiên tiến, làm đầu tàu cho sự phát triển mạng lưới các trường đại học Việt Nam. Trong số này có hai trường quân đội là Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y.

Nghiên cứu hệ thống các Nhà trường An ninh, Cảnh sát các nước cho thấy tuỳ quy mô đào tạo các quốc gia, thường mỗi nước xây dựng từ 1-2 trường đại học trọng điểm quốc gia. Như Học viện chỉ huy, lãnh đạo Bộ Nội vụ Liên bang Nga; Học viện An ninh quốc gia mang tên Ph.E.Dgiecdinxki thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga; Trường Đại học quốc gia Công an nhân dân thuộc Bộ Công an Trung Quốc; Trường Đại học quốc gia An ninh quốc gia thuộc Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc; Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan; Học viện Cơ quan điều tra Liên bang FBI Hoa Kỳ, Học viện Cơ quan chống ma tuý Liên bang DEA Hoa Kỳ; Học viện Cảnh sát quốc gia Indonesia; Trường Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc; Học viện Cảnh sát quốc gia Nhật bản, v.v... Đây là các Học viện, nhà trường có quy mô đào tạo, đội ngũ giảng viên lớn nhất, cơ sở vật chất tốt nhất và là cấp đào tạo cao nhất trong hệ thống các Học viện, Nhà trường an ninh, Cảnh sát các nước.

Để thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Xây dựng một số trường đại học mạnh”và chủ trương của Bộ Công an “xây dựng Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân thành hai trường trọng điểm của Ngành”, để góp phần xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu là Học viện Cảnh sát đầu ngành của nước lớn thứ hai trong khu vực ASEAN sau Indonesia, cần phải tiến hành đồng thời nhiều biện pháp.

Trước hết Bộ Công an và Bộ Giáo dục và đào tạo cần đưa Học viện Cảnh sát nhân dân cùng với Học viện An ninh nhân dân vào danh mục để Chính phủ đầu tư xây dựng thành Đại học trọng điểm quốc gia.

Bộ Công an cũng cần ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Học viện Cảnh sát nhân dân, trong đó Học viện có 05 chức năng chính: Đào tạo bậc đại học, sau đại học cho lực lượng Cảnh sát nhân dân; Đào tạo giảng viên cho các Nhà trường Cảnh sát nhân dân toàn quốc; Đào tạo Lãnh đạo, chỉ huy cho cán bộ trung và cao cấp của lực lượng Cảnh sát nhân dân toàn quốc; Trực tiếp tổ chức nghiên cứu khoa học, sản xuất, chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Tổ chức công tác thông tin khoa học cho lực lượng Cảnh sát nhân dân toàn quốc.

Về tổ chức bộ máy, cần cho phép Học viện Cảnh sát nhân dân cùng với Học viện An ninh nhân dân có tổ chức, bộ máy tương đồng với một Học viện theo đúng nghĩa như trực thuộc Học viện sẽ có các Phòng, Ban, Viện nghiên cứu, các Trung tâm đào tạo, huấn luyện, chiến đấu, có cơ quan xuất bản, v.v..., đồng thời được phân cấp một số thẩm quyền về công tác cán bộ.

Về cơ chế quản lý đào tạo, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và đào tạo phân cấp cho Giám đốc Học viện được quyết định chỉ tiêu tuyển sinh, mở các mã ngành đại học và sau đại học. Cần mở rộng các hệ đào tạo đại học, sau và trên đại học theo hướng đào tạo đa ngành tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Học viện cũng cần được giao quyền tự chủ tài chính và hậu cần, xác định Học viện Cảnh sát nhân dân như một đầu mối đầu tư và trang cấp các trang bị phương tiện nghiệp vụ như Công an các tỉnh, thành phố và các Cục nghiệp vụ Cảnh sát. Học viện cũng cần được chủ động trao đổi, ký kết các hợp tác khoa học, trao đổi sinh viên, cán bộ giảng dạy với các Nhà trường Cảnh sát thế giới và khu vực.

Với sự quan tâm của toàn lực lượng, với truyền thống và đổi mới, hy vọng Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ ngày một trưởng thành, xứng đáng là một trong những Trung tâm đào tạo và khoa học đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 
(Hết)

 

Xuân Nguyễn và Thanh Xuân

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT