Trang chủTự hào Học viện CSNDTiếp bước Anh hùng

Danh sách Giáo sư, Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của Học viện Cảnh sát nhân dân
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND chúc mừng các tân GS, PGS tại Lễ công bố chức danh GS, PGS năm 2011 (Văn Miếu - Quốc Tử Giám - HN

I. Giáo sư:

1. Giáo sư Nguyễn Xuân Yêm - Phong năm 2002 

2. Giáo sư Nguyễn Duy Hùng - Phong năm 2002 

3. Giáo sư Đỗ Ngọc Quang - Phong năm 2002 

4. Giáo sư Nguyễn Văn Cảnh - Phong năm 2007 

5. Giáo sư Hồ Trọng Ngũ - Phong năm 2007 

6. Giáo sư Nguyễn Huy Thuật - Phong năm 2010

 

7. Giáo sư Đỗ Đình Hòa - Phong năm 2010 

8. Giáo sư Đinh Trọng Hoàn - Phong năm 2011 

9. Giáo sư Trần Phương Đạt - Phong năm 2011 


II. Phó giáo sư:

1. Phó giáo sư Phạm Minh - Phong năm 1992

2. Phó giáo sư Nguyễn Quốc Nhật - Phong năm 1996

3. Phó giáo sư Trần Nam Trường - Phong năm 1996

4. Phó giáo sư Phạm Tuấn Bình - Phong năm 1996

5. Phó giáo sư Khổng Minh Trà - Phong năm 2002

6. Phó giáo sư Vũ Văn Tý - Phong năm 2006

7. Phó giáo sư Nguyễn Văn Nhật - Phong năm 2006

8. Phó giáo sư Ngô Sỹ Hiền - Phong năm 2007

9. Phó giáo sư Phạm Ngọc Hà - Phong năm 2010

10. Phó giáo sư Đường Minh Giới - Phong năm 2009

11. Phó giáo sư Nguyễn Thiện Phú - Phong năm 2010

 

12. Phó giáo sư Khổng Văn Hà - Phong năm 2010

13. Phó giáo sư Vũ Xuân Trường - Phong năm 2010

14. Phó giáo sư Trần Hải Âu - Phong năm 2010

15. Phó giáo sư Nguyễn Văn Ngừng - Phong năm 2010

16. Phó giáo sư Nguyễn Đức Bình - Phong năm 2011

17. Phó giáo sư Vũ Văn Hiền - Phong năm 2011

18. Phó giáo sư Bùi Văn Thịnh - Phong năm 2011

19. Phó giáo sư Hoàng Thị Bích Ngọc - Phong năm 2011

20. Phó giáo sư Nguyễn Minh Đức - Phong năm 2011

21. Phó giáo sư Trần Minh Hưởng - Phong năm 2011


III. Nhà giáo nhân dân:

1. Nhà giáo nhân dân Phạm Minh - Phong tặng năm 1990

2. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Duy Hùng - Phong tặng năm 2002


IV. Nhà giáo ưu tú:

1. Nhà giáo ưu tú Lê Anh San - Phong tặng năm 1988

2. Nhà giáo ưu tú Lê Ngọc Thanh - Phong tặng năm 1992

3. Nhà giáo ưu tú Đặng Cân - Phong tặng năm 1992

4. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Quốc Nhật - Phong tặng năm 1994

5. Nhà giáo ưu tú Đỗ Bá Cở - Phong tặng năm 1997

5. Nhà giáo ưu tú Khổng Minh Trà - Phong tặng năm 1997

7. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Cảnh - Phong tặng năm 1998

8. Nhà giáo ưu tú Vũ Văn Hiền - Phong tặng năm 1998

9. Nhà giáo ưu tú Đỗ Quang Phẩm - Phong tặng năm 2000

10. Nhà giáo ưu tú Trần Nam Trường - Phong tặng năm 2000

11. Nhà giáo ưu tú Phạm Tuấn Bình - Phong tặng năm 2002

12. Nhà giáo ưu tú Đỗ Đình Hòa - Phong tặng năm 2002

13. Nhà giáo ưu tú Phạm Trung Hòa - Phong tặng năm 2002

14. Nhà giáo ưu tú Trần Quang Phú - Phong tặng năm 2002

15. Nhà giáo ưu tú Hồ Trọng Đồng - Phong tặng năm 2002

16. Nhà giáo ưu tú Trịnh Văn Thanh - Phong tặng năm 2002

17. Nhà giáo ưu tú Khổng Minh Tuấn - Phong tặng năm 2008

18. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thiện Phú - Phong tặng năm 2008

19. Nhà giáo ưu tú Đinh Trọng Hoàn - Phong tặng năm 2008

20. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Nhật - Phong tặng năm 2008

21. Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Thịnh - Phong tặng năm 2010

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT