Trang chủTự hào Học viện CSNDThời kỳ đổi mới

Sự hình thành và phát triển của Tạp chí Trật tự an toàn xã hội - tiền thân của Tạp chí Cảnh sát nhân dân

 Ngay từ những ngày đầu thành lập, bên cạnh công tác giáo dục, đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học luôn được nhà trường quan tâm, đẩy mạnh. Các công trình nghiên cứu khoa học được triển khai ngày càng nhiều với quy mô và cấp độ khác nhau. Nhà trường đã tổng kết nhiều vấn đề lý luận, nghiệp vụ đưa vào giảng dạy. Trong bối cảnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường nhận thấy cần thiết phải có một tờ nội san để đăng tải sản phẩm khoa học, bài viết khoa học của cán bộ, giảng viên. Nhà trường đã xuất bản “Nội san Khoa học” - đây cũng là tiền thân của Tạp chí của Học viện CSND ngày nay.


Trong nhiều năm, tờ “Nội san” và sau đó là “Thông báo khoa học” lưu hành nội bộ đã được đông đảo cán bộ, giảng viên và một số cán bộ khoa học của ngành Công an nhiệt tình tham gia viết bài. Nội san, thông báo khoa học đã thực sự trở thành diễn đàn khoa học giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên rèn luyện năng lực nghiên cứu, học tập và góp phần quan trọng vào việc đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ CSND.
Gắn với sự nghiệp đổi mới, trước yêu cầu nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát và đội ngũ giảng viên của nhà trường, năm 1992, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo hệ cao học và năm 1995 đào tạo hệ nghiên cứu sinh. Đó là nhiệm vụ mới mẻ và nặng nề, đòi hỏi học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải có phương pháp nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thể hiện được quan điểm, suy nghĩ bằng văn bản. Công tác nghiên cứu khoa học được xác định là một lĩnh vực quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển song hành cùng sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Những yếu tố đó đã đặt ra một yêu cầu cần thiết phải có một Tạp chí nghiên cứu lý luận và nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Được sự tin tưởng của Nhà nước, của ngành đối với nhà trường, ngày 23/10/1995 Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin đã cấp Giấy phép số 2341/GP cho phép xuất bản Tạp chí Trật tự an toàn xã hội. Tạp chí ra mỗi tháng một kỳ với nhiều chuyên mục khác nhau, có tôn chỉ, mục đích là: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của ngành Công an về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đăng tải những kết quả khoa học của cán bộ, giảng viên trường Đại học CSND; nghiên cứu tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ thuộc lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; thông tin những vấn đề lý luận, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý, đào tạo tại trường Đại học CSND và nước ngoài với tôn chỉ mục đích rõ ràng. Ngay sau khi Tạp chí ra đời đã được đông đảo giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên, sinh viên và cả các cán bộ trong ngành nhiệt tình hưởng ứng, viết bài, giới thiệu các công trình nghiên cứu và trao đổi những vấn đề của thực tiễn và lí luận. Tạp chí đã thể hiện được vị trí quan trọng trong đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và làm rõ hơn, thống nhất hơn về lý luận. Vì vậy, mặc dù là tạp chí của trường nhưng đối tượng phát hành của Tạp chí là cán bộ, chiến sĩ các cục, vụ, viện, Công an các đơn vị địa phương và cán bộ, giảng viên các trường trong Công an nhân dân (CAND). Tạp chí đã được các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đón nhận, trở thành tài liệu tham khảo có giá trị.
Tạp chí trật tự an toàn xã hội ra đời là bước phát triển, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp đào tạo của nhà trường đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên của trường Đại học CSND nói riêng cũng Công an như các tỉnh và các trường Công an nhân dân nói chung. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của nhà trường, Tạp chí đã đăng tải các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo nhà trường nhằm định hướng về tư tưởng, công tác chuyên môn cho cán bộ, giảng viên Học viện của trường. Đồng thời, Tạp chí cũng chính là đầu mối công bố các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất của các cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an. Các ý kiến phản hồi, góp ý của các nhà khoa học là một trong những tiền đề quan trọng để lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo nhà trường có những quyết sách phù hợp, sát với tình hình thực tiễn công tác đặt ra. Đặc biệt, do được phát hành đến cả học viên các lớp học và lưu tại thư viện của nhà trường, Tạp chí còn là tài liệu quý giá cho học  viên các hệ học và môi trường thuận lợi để các em rèn luyện khả năng nghiên cứu khoa học. 
Tuy nhiên, tháng 6/1999, theo chủ trương quy hoạch lại hoạt động của các cơ quan báo chí của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ Công an đã đồng ý tạm ngưng xuất bản Tạp chí Trật tự an toàn xã hội của trường Đại học CSND. Lúc này, do nhu cầu nghiên cứu khoa học của nhà trường, Tờ "Thông tin khoa học và Tư liệu giáo khoa" được hoạt động với vai trò là diễn đàn trao đổi các thông tin về lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của nhà trường. Năm 2006, tạp chí được phục hồi lại với tên gọi “Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự an toàn xã hội” và năm 2010 đổi tên là Tạp chí CSND.
Mặc dù chỉ hoạt động trong thời gian hơn 3 năm với 42 số nhưng Tạp chí Trật tự an toàn xã hội đã có đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Trong quá trình hình thành và phát triển ấy, chúng tôi nhận thấy có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc như sau:
Một là, sự ra đời và phát triển của tạp chí khoa học trong Học viện là một đòi hỏi tất yếu không thể thiếu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường. 
Từ phân hiệu CSND đến trường Đại học CSND và Học viện CSND là tiến trình phát triển vượt bậc trong công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường. Trong quá trình phát triển đó, việc ra đời của các hình thức Tạp chí những thông tin khoa học, thong báo khoa học về Trật tự an toàn xã hội là rất cần thiết nhằm tạo ra diễn đàn nghiên cứu, trao đổi các kiến thức lý luận, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn công tác Công an, công tác giáo dục - đào tạo của cán bộ, chiến sĩ trong nhà trường. Tạp chí đồng thời có nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao cho Học viện CSND nói riêng, lực lượng CAND nói chung.
Hai là, để tạp chí không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng. cần thiết phải phát triển đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên theo hướng chuyên nghiệp hóa.
Trong giai đoạn đầu khi là tờ bản tin của trường, cán bộ phụ trách chỉ có 1 đến 2 đồng chí. Khi Tạp chí Trật tự an toàn xã hội được thành lập, sau nửa năm hoạt động thuộc Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Tạp chí tách riêng thành một phòng độc lập. Cán bộ của Tạp chí  bao gồm 7 đồng chí (1 hợp đồng), trong đó có những đồng chí có trình độ nghiệp vụ cao, có những đồng chí được đào tạo báo chí chính quy. Do đó, công tác biên tập, xuất bản tạp chí đi vào chiều sâu, có sự chuyên nghiệp hóa. Mặc dù mới được thành lập nhưng các chuyên mục của tạp chí đã phản ánh được các khía cạnh khác nhau trong công tác giáo dục - đào tạo cũng như công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước. 
Ba là, đa dạng hóa nội dung và hình thức Tạp chí, trong đó chú trọng các bài viết mang tính thực tiễn và có tính lý luận cao.
Nội dung là yếu tố quyết định sống còn đến chất lượng của Tạp chí. Vì vậy, Ban Giám hiệu nhà trường cũng như các cán bộ phụ trách Tạp chí đều chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm Tạp chí. Trong đó, các bài viết chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo cấp trên, các bài viết về kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, các bài viết nhằm đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo trong CAND được đặc biệt chú trọng. Song song với việc nâng cao chất lượng nội dung, Tạp chí Trật tự an toàn xã hội đã có những đổi mới về mặt hình thức, các tin ảnh được cập nhật kịp thời. Do đó, Tạp chí đã trở thành món ăn tinh thần quan trọng của cán bộ, học viên nhà trường.
Đây là những bài học kinh  nghiệm có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng và phát triển Tạp chí. Nhờ đó quá trình phát triển của tạp chí đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Học viện CSND nói riêng n

Thiếu tướng, GS, TS, NGND. Nguyễn Duy Hùng - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí TTATXH - Học viện CSND

Nguồn: Tạp chí Cảnh sát nhân dân www.csnd.vn


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT