Những ngày đầu trong đợt thực hành chính trị của sinh viên D44 tại Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Những ngày qua tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, sinh viên Khóa D44 - Học viên CSND đã viếng nghĩa trang liệt sỹ, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, cùng tham gia vào các hoạt động thường ngày với bà con nhân dân. Đây đều là những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao tình đoàn kết quân dân, hoàn thành tốt các nhiệm đã đề ra tại đợt thực hành chính trị xã hội năm 2019

Cán bộ và học viên Khóa D44 viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Cán bộ và học viên Khóa D44 viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Cán bộ, học viên Khóa D44 viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Cán bộ, học viên Khóa D44 viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Ra quân dọn dẹp, cắt cỏ giúp bà con nhân dân trên địa bàn

Ra quân dọn dẹp, cắt cỏ giúp bà con nhân dân trên địa bàn

Ra quân dọn dẹp, cắt cỏ giúp bà con nhân dân trên địa bàn

Ra quân dọn dẹp, cắt cỏ giúp bà con nhân dân trên địa bàn

Học viên khóa D44 giúp nhân dân nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Học viên khóa D44 giúp nhân dân nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Học viên khóa D44 giúp nhân dân nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Học viên khóa D44 giúp nhân dân nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Học viên khóa D44 giúp nhân dân nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Học viên khóa D44 giúp nhân dân nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Dọn dẹp vệ sinh môi trường

Dọn dẹp vệ sinh môi trường

Học viên Khóa D44 cắt cỏ, dọn dẹp, nạo vét kênh mương

Học viên Khóa D44 cắt cỏ, dọn dẹp, nạo vét kênh mương

Học viên Khóa D44 cắt cỏ, dọn dẹp, nạo vét kênh mương

Học viên Khóa D44 cắt cỏ, dọn dẹp, nạo vét kênh mương

Học viên Khóa D44 cắt cỏ, dọn dẹp, nạo vét kênh mương

Học viên Khóa D44 cắt cỏ, dọn dẹp, nạo vét kênh mương

Các thầy cô cùng các học viên Khóa D44 tham gia lễ kỷ niệm 29 năm ngày quốc tế người cao tuổi tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái nguyên

Các thầy cô cùng các học viên Khóa D44 tham gia lễ kỷ niệm 29 năm ngày quốc tế người cao tuổi tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái nguyên

Các thầy cô cùng các học viên Khóa D44 tham gia lễ kỷ niệm 29 năm ngày quốc tế người cao tuổi tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Các thầy cô cùng các học viên Khóa D44 tham gia lễ kỷ niệm 29 năm ngày quốc tế người cao tuổi tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Các thầy cô cùng các học viên Khóa D44 tham gia dọn dẹp vệ sinh xung quanh quanh khu vực nhà văn hoá xóm Đoàn Kết, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Các thầy cô cùng các học viên Khóa D44 tham gia dọn dẹp vệ sinh xung quanh quanh khu vực nhà văn hoá xóm Đoàn Kết, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Các thầy cô cùng các học viên Khóa D44 tham gia dọn dẹp vệ sinh xung quanh quanh khu vực nhà văn hoá xóm Đoàn Kết, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Các thầy cô cùng các học viên Khóa D44 tham gia dọn dẹp vệ sinh xung quanh quanh khu vực nhà văn hoá xóm Đoàn Kết, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT