Những hình ảnh đẹp của lực lượng CAND tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc”

Ngày 1/8, Bộ Công an tổ chức Khai mạc Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020 tại Sân vận động Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội).

Khai mạc Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020 tại Sân vận động Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội)

Khai mạc Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020 tại Sân vận động Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội)

Rước ảnh Bác tại Lễ khai mạc

Rước ảnh Bác tại Lễ khai mạc

Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm

Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Khối các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Khối các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Khối các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Khối các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Khối các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Khối các đơn vị diễu binh, diễu hành tại Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh

Khối xe chở lực lượng Cảnh sát cơ động  phối hợp cùng động vật nghiệp vụ

Khối xe chở lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp cùng động vật nghiệp vụ

Khối xe chở lực lượng Cảnh sát cơ động  phối hợp cùng động vật nghiệp vụ

Khối xe chở lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp cùng động vật nghiệp vụ

Cán bộ chiến sỹ điều khiển ngựa điêu luyện trong xử lý tình huống...

Cán bộ chiến sỹ điều khiển ngựa điêu luyện trong xử lý tình huống...

Cán bộ chiến sỹ điều khiển ngựa điêu luyện trong xử lý tình huống...

Cán bộ chiến sỹ điều khiển ngựa điêu luyện trong xử lý tình huống...

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

1 2

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT