Trang chủTự hào Học viện CSNDThời kỳ đổi mới

Phấn đấu xây dựng Học viện CSND trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao

- Thưa các đồng chí, các vị đại biểu!

 

- Thưa toàn thể cán bộ, chiến sỹ, các Thầy, Cô giáo, cùng toàn thể học viên, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam thân mến!

 

- Thưa tất cả các đồng chí!

 

Thay mặt Chính phủ và với trách nhiệm là Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Nhân ngày khai giảng năm học 2009 - 2010, chúc các đồng chí thi đua lập nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2009 - 2010.

 

Thưa tất cả các đồng chí!

 

Năm học 2009 - 2010 diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đã và đang tác động mạnh, tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Gần 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Mức tăng trưởng GDP năm 2008 đạt 6,2%, và 9 tháng đầu năm 2009 đạt 4,6%, dự báo cả năm đạt từ 5 đến 5,2%; tuy có thấp hơn những năm trước đây nhưng Việt Nam chúng ta vẫn nằm trong tốp đầu của 12 nước có tăng trưởng dương trên thế giới. Theo thông báo của Ngân hàng thế giới, Việt Nam sẽ là nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 nước ASEAN. Kinh tế vĩ mô có phần ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm và có phần được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo vẫn tiếp tục giảm nhanh từ 14,8% năn 2007 xuống còn 12% năm 2008 và dự kiến còn 11% năm 2009. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm có nhiều tiến bộ; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày một được nâng cao.

 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước. Trong điều kiện kinh tế, xã hội còn rất nhiều khó khăn, nhưng hàng năm Nhà nước ta vẫn dành 20% ngân sách cho giáo dục, đào tạo. Nhờ đó, sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà đã có những bước phát triển rõ rệt cả về quy mô, đa dạng về loại hình đào tạo, tích cực hội nhập với khu vực và quốc tế. Đến nay, cả nước đã có 376 trường đại học, cao đẳng trong đó 80% là trường công lập với 61200 giảng viên trong đó có 51% giảng viên có trình độ Thạc sỹ, 14% có trình độ Tiến sỹ. Nước ta đã đạt mức 188 sinh viên/10.000 dân. Các trường đại học, cao đẳng đã coi trọng việc giảng dạy ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập, triển khai đào tạo theo tín chỉ, tăng cường đánh giá và kiểm định chất lượng dạy và học; gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với giảng dạy và học tập. Tuy còn có những hạn chế, yếu kém cần phải nỗ lực, quyết liệt hơn nhưng chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

 

Tôi rất vui mừng được biết cùng với sự phát triển chung của đất nước, công tác giáo dục, đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực. Trải qua bốn thập kỷ xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã vượt qua những khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng Học viện trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Với 9 chuyên ngành đào tạo, gồm các hệ đào tạo đại học, trên đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, Học viện đã đào tạo được 20.000 sỹ quan cảnh sát có trình độ đại học; đã tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng Học viện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong giai đoạn mới. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được.

 

Thưa tất cả các đồng chí!

 

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết, là điều kiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để phát triển đất nước. Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt vai trò là lực lượng tham mưu và là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống diễn biến hòa bình, chống các loại tội phạm, góp phần quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang ráo riết lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tập hợp lực lượng, kích động, gây rối, gây bạo loạn làm mất ổn định chính trị xã hội ở nước ta. Tội phạm hình sự các loại, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính chất quốc tế, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm chống người thi hành công vụ ... có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi; tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng vẫn là vấn đề nóng bỏng và bức xúc đối với toàn xã hội. Năm 2010, nước ta sẽ tiến hành kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại: 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 85 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Năm 2010 sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng và Việt Nam chúng ta sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự cho việc tổ chức thành công các sự kiện trọng đại nói trên có ý nghĩa rất quan trọng, là nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng Công an nhân dân. Để góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với chức năng là một trung tâm đào tạo hàng đầu của ngành Công an, Học viện Cảnh sát nhân dân cần thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

 

Thứ nhất: Cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Phải gắn công tác giáo dục, đào tạo của Học viện với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công an và yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại. Học viện phải tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và các phong trào khác cho ngành giáo dục và đào tạo phát động.

 

Thứ hai: Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo. Phải coi trọng đồng thời việc trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và các kiến thức khoa học cần thiết khác cho học viên với việc giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lối sống, xây dựng người sỹ quan Cảnh sát nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; có ý thức tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 

Thứ ba: Phải kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt coi trọng tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự của Việt Nam đồng thời nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm và tri thức của các nước trên trên thế giới về đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu có trình độ lý luận và thực tế vững vàng. Rèn luyện cho học viên khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tự học vươn lên.

 

Thứ tư: Không ngừng phấn đấu xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng tốt. Kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử, tuyển sinh, trong sinh hoạt và cuộc sống. Nhà trường phải thực sự là một môi trường giáo dục toàn diện và lành mạnh. Trong đó, cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy phải thực sự là tấm gương cho học viên noi theo. Học viên phải tự giác nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để trở thành những người Cảnh sát nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên”.

 

Thứ năm: Phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên và học viên; quản lý tốt cơ sở vật chất, tài sản mà Nhà nước và ngành Công an trang bị cho Học viện; chống mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Học viện.

 

Thứ sáu: Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới để trao đổi, học tập kinh nghiệm và kiến thức tiên tiến về đào tạo lực lượng Cảnh sát, về đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhằm bổ sung, hoàn thiện và nâng cao nội dung, chất lượng đào tạo.

 

Thưa tất cả các đồng chí!

 

Nhân dịp này, tôi đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các bộ, ngành, các địa phương, quan tâm, giúp đỡ Học viện Cảnh sát nhân dân và các cơ sở đào tạo khác của ngành Công an phát triển để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ cho lực lượng Công an nhân dân. Chúng ta phải xem việc đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực hành động, sáng tạo, hiệu quả là khâu có ý nghĩa rất quyết định trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

Cuối cùng, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân và các cơ sở đào tạo khác của lực lượng Công an nhân dân lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc các đồng chí mạnh khỏe, thi dua dạy tốt và học tốt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009 - 2010.

 

Xin cám ơn tất cả các đồng chí!

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT