Trang chủTự hào Học viện CSNDThời kỳ đổi mới

Học viện CSND tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Khu vực bỏ phiếu được trang trí băng rôn, khẩu hiệu đẹp mắt

1. Về công tác triển khai:

- Học viện Cảnh sát nhân dân đã xây dựng Kế hoạch số 325/KH-T32-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2016 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Căn cứ vào công văn số 480/QĐ-UBND, ngày 11/3/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiểu bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Học viện Cảnh sát nhân dân có 03 khu vực bầu cử: khu vực bầu cử số 12, 13 và 14.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí ngay tại khu vực cổng chính

- Để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Học viện CSND đạt kết quả tốt, ngày 11 tháng 3 năm 2016, đồng chí Giám đốc Học viện đã ký quyết định số 428/QĐ-T32 thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 10 đồng chí, trong đó, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Huy Thuật - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng ban.

- Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Ban chỉ đạo tổ bầu cử đã tiến hành họp và triển khai các văn bản của Bộ Công an, của Thành phố và Quận Bắc từ Liêm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) đến các thành viên trong Ban chỉ đạo và các tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban chỉ đạo và các tổ bầu cử. Căn cứ vào số lượng cử tri của Học viện và phê chuẩn của Ủy ban bầu cử quận Bắc Từ Liêm, Ban chỉ đạo đã quyết định:

+ Khu vực bỏ phiếu số 12 gồm 680 cử tri khối cán bộ, hòm phiếu đặt tại Hội trường Trần Đức Trường (HT500);

+ Khu vực bỏ phiếu số 13 gồm 3952 cử tri học viên hệ đào tạo chính quy, hòm phiếu đặt tại Hội trường Phạm Minh (HT200);

+ Khu vực bỏ phiếu số 14 gồm 2216 cử tri là Học viên hệ liên thông và hệ tư pháp hình sự, hòm phiếu đặt tại Hội trường 104 nhà H3.

- Việc tổ chức niêm yết danh sách cử tri đã được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành vào ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại 3 khu vực bầu cử; tạo điều kiện để cử tri xem xét các thông tin cá nhân, xác định được khu vực và địa điểm bầu cử của mình.


Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các tổ bầu cử trong Học viện CSND

2. Về công tác tuyên truyền:

- Đã tổ chức trang trí băng rôn, khẩu hiệu ở tất cả các khu vực bầu cử trước cổng chính và xung quanh Học viện, tạo không khí phấn khởi trong toàn Học viện.

- Ban chỉ đạo bầu cử đã trích dẫn một số điều luật cơ bản của Luật bầu cử  đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; hướng dẫn của Ủy ban bầu cử cấp trên có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi của cử tri và yêu cầu các đơn vị, lớp học trong toàn Học viện tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và học viên.

Công tác tuyên truyền về bầu cử tại các bảng tin điện tử trong Học viện

- Phòng quản lý học viên đã ghi âm các các Điều luật và kế hoạch bầu cử thường xuyên phát trên hệ thống truyền thanh của Học viện để học viên nâng cao nhận thức, hiểu và thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ của cử tri, (nhất là số cử tri tham gia bầu cử lần đầu).

Đặc biệt, thực hiện Chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Ủy ban bầu cử quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động bầu cử, ngày 11 tháng 5 năm 2016, Học viện CSND tổ chức Hội thi tuyên truyền về “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  nhiệm kỳ 2016-2021”.

Các khu vực trong Học viện được trang trí băng rôn,

 khẩu hiệu tuyền truyền về bầu cử

- Ngày 05 tháng 5 năm 2016, danh sách trích ngang về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết và tuyên truyền tại các khu vực bỏ phiếu. Trong đó, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND Quân Bắc Từ Liêm là 08 người, được bầu 05 đại biểu; tổng số những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội là 07 người, được bầu 04 đại biểu; tổng số người  ứng cử đại biểu Quốc hội là 05 người, được bầu 03 người.

Cử tri nghiên cứu lý lịch các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Như vậy, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Học viện CSND về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc, với phương châm An toàn, Tiết kiệm, đúng pháp luật, các khu vực bỏ phiểu của Học viện phấn đấu tổ chức khai mạc và kết thúc bỏ phiếu đúng thời gian quy định./. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT